GMO ผิดธรรมชาติแต่ดันอร่อย

GMO ผิดธรรมชาติแต่ดันอร่อย

•ทำไมต้องอร่อย หลายคนคงยังไม่รู้ว่าพืชนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถรับประทานได้ซึ่ง gmo คือผู้พัฒนาตัดแต่งพันธุกรรมให้กับพืชวันนี้เราจะพาไปดูว่าจีเอ็มโอคืออะไรแล้วทำไมถึงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และพืชมาก วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับgmo •ว่ากันด้วยเรื่องของ GMO GMO หมายถึงจุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการตัดต่อ และปลุกถ้ายิ้มจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง หรือชนิดเดียวกันและหญิงที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทำงานสร้างโปรตีนได้เช่นเดิม ดังนั้นการถ่ายยีนส์จึงทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับยืนยันเข้าไปและ สามารถแสดงลักษณะเด่นใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน  โดยพืชที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อที่จะให้พืชชนิดนี้มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น สตอเบอรี่จีเอ็มโอเราสามารถทำให้สตอเบอรี่มีลักษณะที่ดีขึ้นโดยสตอเบอรี่ที่ปัดต่อพันธุกรรมแล้วจะส่งผลให้สตอเบอรี่มีระยะเวลาในการเน่าเสีย ซึ่งเค้าให้สามารถสะดวกในการขนส่ง เช่น เคลื่อนย้ายและทำให้สตอเบอรี่มีสารอาหารมากขึ้น ตัวอย่างที่สอง มันฝรั่งเราสามารถพบมันฝรั่งที่ทำให้มีลักษณะที่ดีขึ้นและ เมื่อมีการตัดต่อพันธุกรรมมันฝรั่งนั้นเป็น เศรษฐกิจของไทยที่มีการตัดต่อพันธุกรรมเช่นเดียวกับข้าวโพดโดยใช้หลักการตัดต่อยีนส์ของแบคทีเรียเข้าไปในยิมของมันฝรั่งซึ่งทำให้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นและ เพิ่งมีการค้นพบวิจัยว่าสามารถผลิตวัคซีนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของพืชที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมแล้วมีประโยชน์ทั้งต่อ เกษตรกรซึ่งหวังพึ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว การตัดต่ออนุกรรมทำให้เกิดเพื่อนหลายสายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแลทนต่อสตูพืชมากขึ้นและทำให้เกิดพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาไว้ได้นาน ทำให้สามารถอยู่ได้นานหลายวัน แล้วขนส่งระยะทางไกลโดยไม่เน่าเสีย แต่มันก็ยังมีข้อเสียเช่นสารอาหารจากจีเอ็มโออาจจะมีสิ่งปนเปื้อนและ อันตรายความกังวลในเรื่องของการพาหะของสารพิษสารอาหารจากจีเอ็มโอ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เท่าอาหารปกติ •ธรรมชาติดีที่สุด สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าจีเอ็มโอนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราได้มีสิทธิ์ที่จะกินอาหารที่อร่อยมากขึ้นแต่สิ่งที่ธรรมชาติประธานให้มักจะดีที่สุดเสมอ