ธรรมชาติบำบัด ของดีของธรรมชาติ

ธรรมชาติบำบัด ของดีของธรรมชาติ

•ปล่อยให้ธรรมชาติรักษา ใครหลายๆคนคงไม่เข้าใจว่าธรรมชาติบำบัดนั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรเเล้วทำทำไมมันมีผลดีกับชีวิตเราเเละสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะพาเข้าไปดูหลักการของธรรมชาติบำบัดนั้นเอง •ธรรมชาติคือที่สุด ธรรมชาติบำบัด คือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู่บนหลักว่าโรคทุกชนิด ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติ โรคร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ภูมิแพ้ หืดหอบ ฯลฯ  เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ และ รับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน เช่น เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ หรือ รับประทานยาหรือฉีดยาที่ทำจากสารเคมี สารเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายมาก หรือการใช้ชีวิตที่เครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ พักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้นการดูแลสุขภาพของคนเราจะเน้น เรื่องอาหาร การรับประทานอาหารที่ดีก็จะทำให้มีสุขภาพดี สุขภาพของคนขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมของการรับประทานอาหาร Bacteria ไม่มีผลทำให้เกิดโรคต่อร่างกาย การเจ็บป่วยของคนล้วนเกิดจากอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนที่คนเรารับประทานเข้า ไป เรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้ •พักสงบอยู่กับธรรมที่เราคุ้นเคย…

ธรรมชาติทำไมเรียกธรรมชาติ

ธรรมชาติทำไมเรียกธรรมชาติ

•ว่ากันด้วยเรื่องของธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นอยู่คู่กับคนเรามาอย่างช้านานและธรรมชาติยังอยู่ก่อนเรา แต่จะมีใครรู้ไหมว่าธรรมชาติความหมายจริงๆของมันคืออะไร วันนี้เราหาคำตอบมา ทุกคนได้อ่านว่าความหมายจริงๆของธรรมชาติคืออะไร •ธรรมชาติอยู่คู่เรามานาน คำว่า nature หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าธรรมชาตินั้นมาจากคำภาษาละตินโบราณหากแปลตามตรงหมายถึง การกำเนิดมักถูกใช้เป็นคำแปลภาษาลาตินจากคำภาษากรีก ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องกับลักษณะภายในซึ่งพืชสัตว์และลักษณะเฉพาะอื่นของโลกได้พัฒนาแนวทางของตนขึ้นมามโนทัศน์ของธรรมชาติโดยรวมเป็นหนึ่งในวิถีทางของการต่อยอดขยายความคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเริ่มต้นจากการประยุกต์ใช้เกณฑ์บางอย่าง โดยนักปรัชญายุคก่อน socrativeและได้รับความแพร่หลายอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้น การใช้นี้ได้รับการยืนยันระหว่างการมาถึงของระเบียบวิถีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในหลายศตวรรษหลังนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมธรรมชาติ ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่ปราศจากการแทรกแซงด้วยเหตุนี้  บางคตินิยมจึงถือว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพเป็นสิ่งที่สวยงามอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติมนุษย์อย่างไรก็ตามมุมมองที่ว่าธรรมชาติมีพลังงานชีวิตอยู่ซึ่งเป็นมุมมองที่ใกล้เคียงกับยุก่อนโสเครติตโดยกลับมาอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันจากที่มีการใช้ในปัจจุบันคำว่าธรรมชาติ มักแสดงถึงธรณีวิทยาและสัตว์ป่าธรรมชาติอายมาถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไปและในบางกรณีหมายถึงขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัตถุที่ไร้ชีวิต เช่น ลม ฟ้า อากาศ และธรณีวิทยา ของโลกและสสารพลังงานอันประกอบขึ้นทุกสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ •เพราะอย่างงี้นี่เอง ความหมายรากเหง้าของธรรมชาติ ทำให้เรานั้นได้รู้เรื่องภาษาว่าทำไมถึงต้องเรียกธรรมชาติว่าธรรมชาติ

GMO ผิดธรรมชาติแต่ดันอร่อย

GMO ผิดธรรมชาติแต่ดันอร่อย

•ทำไมต้องอร่อย หลายคนคงยังไม่รู้ว่าพืชนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถรับประทานได้ซึ่ง gmo คือผู้พัฒนาตัดแต่งพันธุกรรมให้กับพืชวันนี้เราจะพาไปดูว่าจีเอ็มโอคืออะไรแล้วทำไมถึงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และพืชมาก วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับgmo •ว่ากันด้วยเรื่องของ GMO GMO หมายถึงจุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการตัดต่อ และปลุกถ้ายิ้มจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง หรือชนิดเดียวกันและหญิงที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทำงานสร้างโปรตีนได้เช่นเดิม ดังนั้นการถ่ายยีนส์จึงทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับยืนยันเข้าไปและ สามารถแสดงลักษณะเด่นใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน  โดยพืชที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อที่จะให้พืชชนิดนี้มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น สตอเบอรี่จีเอ็มโอเราสามารถทำให้สตอเบอรี่มีลักษณะที่ดีขึ้นโดยสตอเบอรี่ที่ปัดต่อพันธุกรรมแล้วจะส่งผลให้สตอเบอรี่มีระยะเวลาในการเน่าเสีย ซึ่งเค้าให้สามารถสะดวกในการขนส่ง เช่น เคลื่อนย้ายและทำให้สตอเบอรี่มีสารอาหารมากขึ้น ตัวอย่างที่สอง มันฝรั่งเราสามารถพบมันฝรั่งที่ทำให้มีลักษณะที่ดีขึ้นและ เมื่อมีการตัดต่อพันธุกรรมมันฝรั่งนั้นเป็น เศรษฐกิจของไทยที่มีการตัดต่อพันธุกรรมเช่นเดียวกับข้าวโพดโดยใช้หลักการตัดต่อยีนส์ของแบคทีเรียเข้าไปในยิมของมันฝรั่งซึ่งทำให้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นและ เพิ่งมีการค้นพบวิจัยว่าสามารถผลิตวัคซีนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของพืชที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมแล้วมีประโยชน์ทั้งต่อ เกษตรกรซึ่งหวังพึ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว การตัดต่ออนุกรรมทำให้เกิดเพื่อนหลายสายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแลทนต่อสตูพืชมากขึ้นและทำให้เกิดพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาไว้ได้นาน ทำให้สามารถอยู่ได้นานหลายวัน แล้วขนส่งระยะทางไกลโดยไม่เน่าเสีย แต่มันก็ยังมีข้อเสียเช่นสารอาหารจากจีเอ็มโออาจจะมีสิ่งปนเปื้อนและ อันตรายความกังวลในเรื่องของการพาหะของสารพิษสารอาหารจากจีเอ็มโอ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เท่าอาหารปกติ •ธรรมชาติดีที่สุด สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าจีเอ็มโอนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราได้มีสิทธิ์ที่จะกินอาหารที่อร่อยมากขึ้นแต่สิ่งที่ธรรมชาติประธานให้มักจะดีที่สุดเสมอ