ธรรมชาติ

ธรรมชาติบำบัด ของดีของธรรมชาติ

•ปล่อยให้ธรรมชาติรักษา

ใครหลายๆคนคงไม่เข้าใจว่าธรรมชาติบำบัดนั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรเเล้วทำทำไมมันมีผลดีกับชีวิตเราเเละสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะพาเข้าไปดูหลักการของธรรมชาติบำบัดนั้นเอง

•ธรรมชาติคือที่สุด

ธรรมชาติบำบัด คือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู่บนหลักว่าโรคทุกชนิด ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติ โรคร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ภูมิแพ้ หืดหอบ ฯลฯ 

เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ และ รับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน เช่น เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ หรือ รับประทานยาหรือฉีดยาที่ทำจากสารเคมี สารเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายมาก หรือการใช้ชีวิตที่เครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ พักผ่อนไม่เพียงพอ

ดังนั้นการดูแลสุขภาพของคนเราจะเน้น เรื่องอาหาร การรับประทานอาหารที่ดีก็จะทำให้มีสุขภาพดี สุขภาพของคนขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมของการรับประทานอาหาร Bacteria ไม่มีผลทำให้เกิดโรคต่อร่างกาย การเจ็บป่วยของคนล้วนเกิดจากอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนที่คนเรารับประทานเข้า ไป เรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้

•พักสงบอยู่กับธรรมที่เราคุ้นเคย

ธรรมชาติบำบัดนั้นมีส่วนดี มากมายเพราะมันทำให้มนุษย์ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีแล้ว ทำให้ตัวเองมีจิตใจที่ดีงามมากขึ้น