ธรรมชาติ

ธรรมชาติทำไมเรียกธรรมชาติ

•ว่ากันด้วยเรื่องของธรรมชาติ

ธรรมชาตินั้นอยู่คู่กับคนเรามาอย่างช้านานและธรรมชาติยังอยู่ก่อนเรา แต่จะมีใครรู้ไหมว่าธรรมชาติความหมายจริงๆของมันคืออะไร วันนี้เราหาคำตอบมา ทุกคนได้อ่านว่าความหมายจริงๆของธรรมชาติคืออะไร

•ธรรมชาติอยู่คู่เรามานาน

คำว่า nature หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าธรรมชาตินั้นมาจากคำภาษาละตินโบราณหากแปลตามตรงหมายถึง การกำเนิดมักถูกใช้เป็นคำแปลภาษาลาตินจากคำภาษากรีก ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องกับลักษณะภายในซึ่งพืชสัตว์และลักษณะเฉพาะอื่นของโลกได้พัฒนาแนวทางของตนขึ้นมามโนทัศน์ของธรรมชาติโดยรวมเป็นหนึ่งในวิถีทางของการต่อยอดขยายความคิดแบบดั้งเดิม

ซึ่งเริ่มต้นจากการประยุกต์ใช้เกณฑ์บางอย่าง โดยนักปรัชญายุคก่อน socrativeและได้รับความแพร่หลายอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้น การใช้นี้ได้รับการยืนยันระหว่างการมาถึงของระเบียบวิถีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในหลายศตวรรษหลังนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมธรรมชาติ ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่ปราศจากการแทรกแซงด้วยเหตุนี้ 

บางคตินิยมจึงถือว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพเป็นสิ่งที่สวยงามอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติมนุษย์อย่างไรก็ตามมุมมองที่ว่าธรรมชาติมีพลังงานชีวิตอยู่ซึ่งเป็นมุมมองที่ใกล้เคียงกับยุก่อนโสเครติตโดยกลับมาอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันจากที่มีการใช้ในปัจจุบันคำว่าธรรมชาติ มักแสดงถึงธรณีวิทยาและสัตว์ป่าธรรมชาติอายมาถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไปและในบางกรณีหมายถึงขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัตถุที่ไร้ชีวิต เช่น ลม ฟ้า อากาศ และธรณีวิทยา ของโลกและสสารพลังงานอันประกอบขึ้นทุกสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

•เพราะอย่างงี้นี่เอง

ความหมายรากเหง้าของธรรมชาติ ทำให้เรานั้นได้รู้เรื่องภาษาว่าทำไมถึงต้องเรียกธรรมชาติว่าธรรมชาติ